Konkurs CraftoPatchwork

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu „
Patchwork Challenge” jest firma Craftoholic Mom Karolina Milewicz z siedzibą w Gdańsku, ul. Wrześniowa 23, o numerze NIP 584-247-89-05 (dalej zwana „Organizatorem”).
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych przedmiotowym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej sklepu Craftoholic SHOP (www.craftoholicshop.com) przez cały okres trwania konkursu.
1.4. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych
.
1.5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu.
1.6 Konkurs skierowany jest do klientów internetowego i stacjonarnego sklepu Craftoholic SHOP.


2. WARUNKI OGÓLNE

2.1 W konkursie mogą wziąć udział osoby, które
dodały zdjęcie swojej dowolnej pracy patchworkowej na wydarzenie na Facebook'u https://www.facebook.com/events/584328175384478/ lub na Instagramie oznaczając je tagiem #craftopatchwork i @craftoholicshop.

2.2.
Udział w konkursie mogą wziąć wyłącznie prace, które powstały w marcu i nie były wcześniej publikowane.

2.3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

2.4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dodanie zdjęcia swojego autorstwa na portal Facebook lub Instagram wraz z oznaczeniem @craftoholicshop i/lub #craftopatchwork. Dodane zdjęcie pracy konkursowej może przedstawiać patchwork uszyty z wykorzystaniem dowolnych tkanin, dowolną techniką patchworku.

2.
5. Zgłoszenia niepoprawne to Zgłoszenia dokonane w sposób niezgodny z zasadami podanymi w pkt od 2.1. do 2.4., w tym dokonane poza Okresem Konkursu. Zgłoszenia niepoprawne nie biorą udziału w Konkursie.

2.
8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, w rozumieniu prawa cywilnego.

2.
9. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), dalej „ustawa o ochronie danych osobowych”. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Zebrane dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród. Uczestnicy podają swoje dane na zasadzie dobrowolności i przez cały czas mają prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania tych danych w celach związanych z Konkursem oraz w celach marketingowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika jest niezbędne do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród.
2.1
0. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres Organizatora podany w pkt 1.1 powyżej.


3. OBSZAR, NA KTÓRYM URZĄDZANY JEST KONKURS

3.1. Konkurs przeprowadzany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

4. CZAS TRWANIA KONKURSU

4.1.
Zgłaszanie prac konkursowych, trwa w Okresie Konkursu, tj. od dnia marca 2019 roku do dnia 31 marca 2019 roku do godziny 23.59.

5. NAGRODA W KONKURSIE

5.1. W Konkursie przyznawane są 4 następujące nagrody w dwóch kategoriach:

Kategoria Technika

Nagroda za 1 miejsce
Bon 100zł na zakupy w Craftoholic Shop + skrzynka z zestawem tkanin do uszycia dużej narzuty o wartości 149zł

Nagroda za 2 miejsce
Bon 50zł na zakupy w Craftoholic Shop + skrzynka z zestawem tkanin do uszycia dużej narzuty o wartości 149zł

Kategoria Pomysłowość

Nagroda za 1 miejsce
Bon 100zł
na zakupy w Craftoholic Shop + skrzynka z zestawem tkanin do uszycia dużej narzuty o wartości 149zł

Nagroda za 2 miejsce
Bon 50zł na zakupy w Craftoholic Shop + skrzynka z zestawem tkanin do uszycia dużej narzuty o wartości 149zł5.
1.1.Bon jest do jednorazowego wykorzystania w sklepie internetowym www.craftoholicshop.com lub stacjonarnym mieszczącym się na ul. Litewskiej 16 w Gdańsku. Bon traci ważność z dniem 30.05.2019 r.
Nie można go rozbić na mniejsze kwoty - musi zostać wykorzystany jednorazowo.
Bon
może być wykorzystany na zakup wszystkich materiałów (tkanin, dzianin, polarów itp.) oraz dodatków pasmanteryjnych (lamówek, tasiemek, guzików, sznurków, zamków tip.).

5.
1.2. Bon nie może zostać wykorzystany na zakup bonów podarunkowych, maszyn do szycia, ploterów, owerloków oraz akcesoriów do szycia tj. liniałów, mat samogojących, nożów krążkowych, nożyc, stopek do maszyn, noży i mat do ploterów.

5.1.3. Bon nie może zostać wymieniony na równowartość w gotówce.

6. MIEJSCE I TERMIN KONKURSU

6.1. Wybór zwycięzc
ów w ramach Konkursu odbędzie się w siedzibie Organizatora w pierwszym tygodniu kwietnia.

7. SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW

7.1. Zwycięzc
y konkursu zostaną ogłoszeni na stronie internetowej www.craftoholicshop.com oraz mediach społecznościowych Organizatora.
Zwycięskie prace konkursowe zostaną opublikowane na social mediach Craftoholic Shop.

7.2. Laureat jest informowany o wygranej
poprzez wiadomość prywatną na Facebooku.


8. MIEJSCE I TERMIN WYDAWANIA NAGRÓD

8.1. Nagrod
y wydawane po wcześniejszym uzgodnieniu z Laureatem, sposobu ich przekazania. Koszty wysyłki nagrody pokrywa Organizator.

8.2. Organizator konkursu może poprosić o przesłanie zdjęcia Laureata z wygranym bonem lub z zakupami dokonanymi poprzez wykorzystanie bonu i wykorzystać je w celach marketingowych.

 

 

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl