Regulamin

Sklep internetowy Craftoholic SHOP.com dostępny pod adresem www.craftoholicshop.com, prowadzony jest przez:

Craftoholic MOM Karolina Milewicz
firma arejestrowana przez Prezydenta Miasta Gdańska
NIP 5842478905 REGON 221481327
Wrześniowa 23, 80-178 Gdańsk
e-mail:
sklep@craftoholicshop.com
tel.: 881 571 762


REGULAMIN ZAKUPÓW

1. Sklep internetowy Craftoholic SHOP.com (zwany dalej „Sklepem”) prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez stronę www.craftoholicshop.com

2. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Craftoholic SHOP.com są cenami brutto (zawierają podatek VAT) w złotych polskich.

4. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy do klienta (koszty dostawy są wyszczególnione w punkcie 13 regulaminu, ponadto są widoczne przy składaniu zamówienia).

5. Zniżki wynikające z rabatów indywidualnych, progów rabatowych oraz kuponów rabatowych nie sumują się, zaś w razie występowania prawa do kilku zniżek zastosowanie ma zawsze zniżka najkorzystniejsza dla klienta.

6. Produkty w promocji nie podlegają zniżkom wynikającym z rabatów indywidualnych oraz progów rabatowych.

7. Zamówiony towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich, InPost lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszty dostawy obciążają klienta (por. pkt 13). Towar dostarczany jest wyłącznie na terenie Polski.

8. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych towarów, składających się na jedno zamówienie, sklep Craftoholic SHOP.com może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

9. Możliwe są następujące formy płatności:
a) Przelewem - po zarezerwowaniu zamówionego towaru, automatycznie wysyłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego do dokonania wpłaty. Zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania do wysyłki z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu.
b) Płatność za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Dotpay.pl - za pośrednictwem kart płatniczych, e-przelewów oraz zakupów na raty. Zamówienie jest przekazywane do realizacji z chwilą potwierdzenia płatności przez Dotpay.pl.
c) Za pobraniem - gotówką przy odbiorze przesyłki. Zamówienia za pobraniem będą dodatkowo potwierdzane telefonicznie przez Sklep. Zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu przygotowania do wysyłki z chwilą telefonicznego potwierdzenia zamówienia.
d) Poprzez PayPal. Zamówienie jest przekazywane do realizacji z chwilą potwierdzenia płatności przez PayPal.

10. Rozliczenia transakcji kartą kredytową, e-przelewem oraz na raty przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.

11. Sklep czeka 7 dni od daty zakupu na zaksięgowanie wpłaty za zakupy. W przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni, Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.

12. Przy każdym oferowanym towarze podany jest czas dostawy. Informuje on ile dni roboczych zazwyczaj upływa od momentu opłacenia zamówienia przez klienta do chwili przygotowania zamówionego towaru oraz dostarczenia towaru do klienta. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu wszystkich towarów. W przypadku podzielenia zamówienia, poszczególne przesyłki, mogą zostać wysłane w różnym terminie, nie dłuższym niż czas dostawy podany przy produkcie, którego zakupu dokonuje klient, o czym Klient informowany jest drogą mailową.

13. Poniżej prezentujemy koszt przesyłki. Koszt przesyłki ponosi się tylko raz i jest stały bez względu na ilość zakupionych produktów.

Poczta Polska - list polecony priorytetowy - 12,30 zł
Kurier DHL (zamówienia poniżej 99 zł) - 13 zł
Kurier DHL (zamówienia od 99 zł do 198,99 zł) - 6,5 zł
Kurier DHL (zamówienia od 199 zł) - 0 zł

Kurier UPS (zamówienia poniżej 99 zł) - 28 zł
Kurier UPS (zamówienia od 99 zł do 298,99 zł) - 14 zł
Kurier UPS (zamówienia od 299 zł do 398,99 zł) - 7 zł
Kurier UPS (zamówienia od 399 zł) - 0 zł

Paczkomat InPost (zamówienia poniżej 99 zł) -11 zł
Paczkomat InPost (zamówienia od 99 zł do 148,99 zł) - 5,50 zł

Paczkomat InPost (zamówienia od 149 zł) - 0 zł

Dopłata za usługę 'za pobraniem' wynosi 3,69 zł w przypadku kuriera UPS lub 1,6% wartości zamówienia w przypadku Paczkomatu InPost.

Pocztą Polską wysyłamy zamówienia tylko do wartości 200 zł.

14. Sklep wystawia fakturę w formie elektronicznej, którą przesyła w formacie PDF na adres e-mail podany przez użytkownika. Faktura w postaci papierowej będzie wystawiona oraz dostarczona za pomocą poczty tylko na wyraźne życzenie kupującego wyrażone w formie pisemnej przesłane na adres Sklepu.

15. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata za wadę fizyczną rzeczy polegającą na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.W ciągu roku od dnia stwierdzenia wady kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

16.W przypadku niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Craftoholic SHOP.com, po uprzednim uzgodnieniu sposobu przesyłki.

17. Określając sposób realizacji zobowiązań sklepu Klient ma prawo, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, odstąpieniu od umowy, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

18.Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego produktu do Craftoholic SHOP.com. Jeżeli będą wymagane dodatkowe ekspertyzy techniczne wykonywane przez zewnętrzne firmy, termin ten może zostać wydłużony do 14 dni kalendarzowych. Jeżeli w ciągu 14 dni kalendarzowych sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.

19.W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sklep.

20. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827) konsument,który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa na podstawie art. 27, ma prawo w terminie czternastu dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w: art. 33 (jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów); art. 34 ust. 2 ( konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy) oraz art. 35 (jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądaniaprzez niegowykonywania usługi, która ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.) Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1) dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

2) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, przed upływem wskazanego powyżej terminu. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością zawodową lub gospodarczą. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Zgodnie z ustawą, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; zawartej w drodze aukcji publicznej; o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

21. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt pod adres Craftoholic SHOP, Litewska 16, 80-719 Gdańsk. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Sklep zwrotu płatności dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że klient w sposób jednoznaczny wyraził zgodę się na inne rozwiązanie, wskazując we wniosku o odstąpienie od umowy, sposób w jaki chce, aby zwrot nastąpił i podał ewentualne dane potrzebne do wykonania tego zwrotu w sposób przez niego zawnioskowany. (pobierz formularz zwrotu). W ciągu dwóch dni roboczych sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymagania wymienione w pkt 20, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej w terminie 3 dni od dnia otrzymania niniejszej faktury. Po jej otrzymaniu, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy. Sklep dokona zwrotu wszystkich płatności klienta, w tym kosztów dostarczenia rzeczy(z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przesyłki oferowany przez sklep).

22. Przed odebraniem przesyłki z poczty, paczkomatu lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub utraty przesyłki.

23. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego Craftoholic SHOP.com w związku z zakupami jest Craftoholic MOM Karolina Milewicz ul. Wrześniowa 23 80-178 Gdańsk. Dane osobowe wykorzystywane są zgodnie z Polityką prywatności.

24.Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia zawarte w regulaminie.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl